Visitation

Dyrlægegarden visiterer børn og unge fra alle 98 kommuner i Danmark.

​En visitation starter med at anbringende Kommune henvender sig til Opholdsstedet, efter at Kommunen har samlet sig et klart overblik over den unges problematikker og ressourcer/kompetencer om hvilken form for hjælpe foranstaltning der er behov for.

Jf. gældende lovgivning har anbringende myndighed lavet en børnefaglig undersøgelse (§ 50-undersøgelse) som skal afdække ressourcer og problemer hos den unge, familien og netværket. Selve undersøgelsen danner baggrund for en handleplan.

Dette for at skabe klarhed og gennemsigtighed i forhold til at skabe et succesfuldt anbringelsesforløb.

Visitationsproces:

1. Den anbringende Kommune retter henvendelse til opholdsstedet.
Der oplyses omkring den unges problematikker og ressourcer/kompetencer, derefter vurder opholdsstedet sagen og tager stilling til, om opholdsstedet kan yde en hjælp og støtte, som indebærer en konstruktiv udvikling for den unge i anbringelsesforløbet.

2. Møde: der aftales et møde hvor barnet/den unge, samt forældremyndighedsindehaveren, den anbringende kommune, samt repræsentanter for opholdsstedet deltager.

Mødet er først og fremmest for at give den unge og eventuelle forældre mulighed for at relevante oplysninger omkring opholdsstedet og hvad det indebærer at bo på opholdsstedet.
Eksempelvis hvorledes dagligdagen er skruet sammen, info omkring ungegruppen der bor på opholdsstedet, hvor ofte der er hjemme weekends hvor man kommer hjem på besøg.
Mødet afholdes hos anbringende kommune.

3. Hvis der er tale om en Akut anbringelse, stiller opholdsstedet sig til rådighed, for at være anbringende kommune behjælpelig med pædagogisk observation, som anbringende Kommune herefter også, kan bruge til beskrivelse af formålet med anbringelsen, og herefter udfærdige en handleplan.

​Indkøringsfasen:

Når selve anbringelse er en realitet, vil opholdsstedet afhente den unge enten hjemme eller hvor den unge er bosiddende, så alle relevante ting som skal med til de nye boligforhold kommer med.
Alternativt kan den unge bringes til opholdsstedet af sine forældre.

Herefter indgår den unge i dagligdagen på opholdsstedet.
Det er en betingelse at den unge er visiteret og optaget på et relevant skoletilbud/ uddannelsestilbud inden selve indflytningen bliver iværksat.

Der kan i særlige tilfælde være brug for en akklimatisering, hvis opholdsstedet og anbringende kommune finder at der er et sådan behov. Planlægges et individuelt projektforløb afhængig af hvilke problematikker den unge har. Dette for at skabe særligt tryghedsskabende omstændigheder, inden en egentlig indflytning på opholdsstedet.

Kontakt os

Opholdstedet Dyrlægegården

Møllevej 5
4460 Snertinge

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.

​Tlf.: Michael. 40 51 00 33

E-mail: dylg@dylg.dk 

Er du i bil?

Så er der gratis parkering!

Tog og bus

Transport til og fra opholdsstedet gøres via busser stopper som har stoppested mindre end 150 meter fra Opholdsstedet. 

Her er der forbindelse til diverse tog og bus forbindelser, til Kalundborg, Holbæk, København, Slagelse og Nykøbing Sj.

Udfyld formularen, så ringer vi dig op og tager en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt