Pædagogik​

​Opholdsstedet Dyrlægegården er et socialpædagogisk tilbud til drenge mellem 10 og 18 år, som af en eller anden årsag ikke kan bo hjemme og som skal anbringes udenfor hjemmet.

Dagligdag på opholdsstedet er præget af rutiner som udgør at dagligdagen får en fast rytme. Dette er for at de unge får en oplevelse af en sammenhængende hverdag, som skal minde mest muligt som dagligdagen i et alment hjem.

Vores udgangspunkt tages i relations og samspilspædagogik, hvor den unge i samspil med personalet på opholdsstedet sammen med forældrene og kommunen finder et fælles og målbart fokus at arbejde hen i mod. Vi arbejder inkluderende, med at inddrage den unge i dagligdagens opgaver og i forhold til at den unges omgangskreds eksempelvis sociale relationer.

På Dyrlægegården arbejder vi ud fra tesen at skole, Fritid og hjemmet skal have en gennemgående rød tråd, dette gøres gennem at skoledelen og fritidsdelen stabiliseres med relevante fritidstilbud, så der sikres en positiv udvikling.

Vi har tætte samarbejdsrelationer med de anbringende kommuner.

Vores fokus er ligeledes på at skabe disse tætte samarbejdsrelationer med forældrene til anbragt unge, i det omfang dette er muligt.

Som Opholdssted er det vigtigt at skabe trygge rammer for den unge, så de lærer at agere positivt i henhold til samfundets normer og regler.

De fleste unge kan inden de kommer til Dyrlægegården have haft forskellige problematikker, det være sig i forhold til skole, fritid, forældre og familie, m.m.

På Dyrlægegården handler det om at skabe en tryg base igen, primært på selve opholdsstedet, men også i forhold til hjemmet. Vi arbejder med det bagland den unge kommer fra og arbejder målrettet for at opretholde eller genopbygge de familiære bånd, så der kan dannes en relation dem i mellem og et samspil, som sikre trivsel og tryghed hos den enkelte unge.

Vores opgave er at sikre den unge; tryghed, omsorg, stabilitet, rummelighed, anerkendelse, accept, forståelse og medindflydelse på eget liv samt få erfaring og forstå konsekvenserne af deres valg.

Vi arbejder med hele mennesker, og ser på samspillet mellem handlinger og mentalitet, og deres individuelle behov og forståelsesramme.

​​At samarbejde med den unge og inddrage dem, udvikles tillid og relationer, som på sigt danner grundlaget for at de udvikler en stabil selvstændighed.

Det er en struktureret dagligdag, hvor personalet fremtræder som stabile og rummelige voksne (rollemodeller). Det er gennem modspil og daglige udfordringer at de unge styrkes i deres kvaliteter og får mulighed for at videreudvikle disse, samt at have et sikkert bagland, at de udvikler sig mere med selvtillid og at de tilegner sig flere færdigheder.

Vi oplever at der i interaktionen, altså i det sociale samspil mellem den unge og de trygge omsorgspersoner i deres liv, udvikles selvsikkerhed, færdigheder og kompetencer der er med til, at forme dem som et selvstændigt individ med personlig identitet – som formår at tilpasse sig samfundets normer.

Kontakt os

Opholdstedet Dyrlægegården

Møllevej 5
4460 Snertinge

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.

​Tlf.: Michael. 40 51 00 33

E-mail: dylg@dylg.dk 

Er du i bil?

Så er der gratis parkering!

Tog og bus

Transport til og fra opholdsstedet gøres via busser stopper som har stoppested mindre end 150 meter fra Opholdsstedet. 

Her er der forbindelse til diverse tog og bus forbindelser, til Kalundborg, Holbæk, København, Slagelse og Nykøbing Sj.

Udfyld formularen, så ringer vi dig op og tager en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt